AZAP Askerleri Tarihçesi
Azaplar, Osmanlı devletinde çoğunlukla garnizon askeri olarak görev yapan bir askeri birimdir. Sözcüğün anlamı "bekar erkek"tir. Henüz evlenmemiş genç erkekler azap yazılabilirlerdi. Gönüllülerden oluşan yayalardır. Savaşta ordunun en önünde yer alırlardı.
Azaplar yükseliş döneminde Osmanlı seferlerinin değişmez bir parçasıydı. Meydan savaşlarındaki görevleri ordu merkezinin ön tarafında, yeniçerilerin ilerisinde durmaktı. Hafif donanımlı olan azap askerleri düşman ordusunda Osmanlı merkezinin zayıf olduğu kanısını uyandırır ve bu durum padişahın tuğunun da bulunduğu merkeze doğru bir saldırı başlatılmasına yol açabilirdi. Beklenen bu saldırı gerçekleşirse, azaplar düşman birliklerine ok
atarak ilerleyiş sırasında kayıp vermelerini ve özellikle düşman süvarisinin saf düzeninin bozulmasını sağlamaya çalışırlardı.
Azap askerlerinin temel donanımı ok, yay, eğri kılıç ve savunma için bir kalkandan oluşurdu.
Çoğunlukla zırh giymezlerdi, bu da gerektiğinde daha hızlı geri çekilebilmelerini sağlardı. Bazısavaşlarda yeniçeriler gibi kazdıkları siperlerin içine süvariye karşı kazıklar yerleştirerek bunların arkasından ok atışı yaptıkları kaydedilmiştir. Kara ordusu dışında, donanmada görevlideniz azapları da vardı. Aynı zamanda, Osmanlı Ordusunda meydan savaşlarında en ön safta yer alan, azap askerlerinin, esas amaçları olan karşıdaki düşmanın elit birliklerini yorma
görevleri sırasında hafif A.E.G. lerin kısa zamanda kullanılmaz duruma gelmesi ve ağır A.E.G. lerin kuşanmalarının aldığı zaman çoğu kez bulunamadığında tokat atmaya başlamaları ile askerler arasında yiğitliğin eriştiği son nokta olarak görülmeye başlanmış ve bunun üzerinde
popülarite kazanmıştır. Sesi ile düşmanın üzerinde yarattığı psikolojik etki sebebiyle zamanla geliştirilmiştir.
görevleri sırasında hafif A.E.G. lerin kısa zamanda kullanılmaz duruma gelmesi ve ağır A.E.G. lerin kuşanmalarının aldığı zaman çoğu kez bulunamadığında tokat atmaya başlamaları ile askerler arasında yiğitliğin eriştiği son nokta olarak görülmeye başlanmış ve bunun üzerinde
popülarite kazanmıştır. Sesi ile düşmanın üzerinde yarattığı psikolojik etki sebebiyle zamanla geliştirilmiştir.
görevleri sırasında hafif A.E.G. lerin kısa zamanda kullanılmaz duruma gelmesi ve ağır A.E.G. lerin kuşanmalarının aldığı zaman çoğu kez bulunamadığında tokat atmaya başlamaları ile askerler arasında yiğitliğin eriştiği son nokta olarak görülmeye başlanmış ve bunun üzerinde
popülarite kazanmıştır. Sesi ile düşmanın üzerinde yarattığı psikolojik etki sebebiyle zamanla geliştirilmiştir.
görevleri sırasında hafif A.E.G. lerin kısa zamanda kullanılmaz duruma gelmesi ve ağır A.E.G. lerin kuşanmalarının aldığı zaman çoğu kez bulunamadığında tokat atmaya başlamaları ile askerler arasında yiğitliğin eriştiği son nokta olarak görülmeye başlanmış ve bunun üzerinde
popülarite kazanmıştır. Sesi ile düşmanın üzerinde yarattığı psikolojik etki sebebiyle zamanla geliştirilmiştir.
görevleri sırasında hafif A.E.G. lerin kısa zamanda kullanılmaz duruma gelmesi ve ağır A.E.G. lerin kuşanmalarının aldığı zaman çoğu kez bulunamadığında tokat atmaya başlamaları ile askerler arasında yiğitliğin eriştiği son nokta olarak görülmeye başlanmış ve bunun üzerinde
popülarite kazanmıştır. Sesi ile düşmanın üzerinde yarattığı psikolojik etki sebebiyle zamanla geliştirilmiştir.
görevleri sırasında hafif A.E.G. lerin kısa zamanda kullanılmaz duruma gelmesi ve ağır A.E.G. lerin kuşanmalarının aldığı zaman çoğu kez bulunamadığında tokat atmaya başlamaları ile askerler arasında yiğitliğin eriştiği son nokta olarak görülmeye başlanmış ve bunun üzerinde
popülarite kazanmıştır. Sesi ile düşmanın üzerinde yarattığı psikolojik etki sebebiyle zamanla geliştirilmiştir.
Bazı rivayetlere göre askerler çıplak elleriyle mermerler üzerinde tokat alıştırmaları yapmışlardır. Osmanlı tokadı buradan gelmektedir. Daha sonraları Delil aynı zamanda Deliler olarak adlandırılan bir grup oluşturulmuştur.
Azaplar Osmanlı ordusunun Anadolu'daki yaya askerlerinin çoğunluğunu oluştururlardı ve yerleşim birimlerinin güvenliğinin sağlanması, kalelerin savunulması gibi görevleri yerine getirirlerdi.
Düşmanla yakın temasa giren azap birliği geri çekilerek gerisindeki yeniçeriler ve topçu birliklerinin ateş açmaları için alan yaratmaya çalışırdı. Bu arada

Osmanlı ordusunun kanatlarını oluşturan tımarlı sipahiler için merkeze yüklenen düşman ordusunu kanatlardan vurma fırsatı doğabilirdi. Azapları takip ederken safları daha da bozulan düşman ordusu, tahkim edilmiş yeniçeri siperlerine ve onların arkasındaki daha ağır donanımlı, daha iyi eğitilmiş profesyonel askerlere çarpardı.

Geçmişten gelen uzun yılların oyun disiplini ve düşüncesi ile 2009 yıllarından beri taşıdığımız bu bayrağı gelecek dönemlerde daha iyi airsoft oyuncuları ile daha da ileriye taşımak...

Yeni konsept ve heyecanla yolumuza devam etmekteyiz.